Thirrje për aplikim SEE Cinema Network

Të nderuar producentë! Ju informojmë se janë hapur thirrjet për aplikim në SEE Cinema Network – sezoni 2017. Projekte kinematografike të metrazhit të gjatë (për zhvillim) që kanë bashkëprodhim me të paktën një nga shtetet e SEE CN. Projekte kinematografike të metrazhit të shkurtër (për prodhim) Jeni të lutur të paraqsni projektet tuaja pranë QKK-së. … More Thirrje për aplikim SEE Cinema Network