FORMULARE

Këtu do të gjeni formularët e nevojshëm për aplikime pranë Qendrës Kombëtare të Kinematografisë.

Ju lutemi klikoni linkun që jeni të interesuar.

Sqarim: Nqs keni probleme me shkarkimin e formulareve me Firefox, ju lutemi perdorni Google Chrome Browser

Formularë për Filmin Artistik me Metrazh të Gjatë
A)   Formulari

B)   Preventivi fillestar

C)   Deklarimi i Producentit

D)   Deklarimi i Skenaristit

E)   Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për Filmin Artistik me Metrazh të Gjatë – Vepër e Parë
A)    Formulari

B)    Preventiv fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për Filmin Artistik me Metrazh të Shkurtër
A)    Formulari

B)    Preventiv fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për Filmin Dokumentar
A)    Formulari

B)    Preventiv fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për Filmin e Animuar
A)    Formulari

B)    Preventiv fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë Indipendent – Film Artistik me Metrazh të Gjatë
A)    Formulari

B)    Preventivi fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë Indipendent – Filmi Artistik me Metrazh të Shkurtër
A)    Formulari

B)    Preventivi fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë Indipendent – Filmi Dokumentar
A)    Formulari

B)    Preventivi fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë Indipendent – Filmi i Animuar
A)    Formulari

B)    Preventivi fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për bashkeprodhimet ne minorance (minority co-productions)
A)    Formulari

B)    Preventiv fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Dokumentacioni i Dosjes

E)    Info about Minority Co-Productions

Formularë për Pasprodhim
A)    Formulari

B)    Preventiv fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Deklarimi i Skenaristit

E)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për Promovim
A)    Formulari

B)    Preventiv fillestar

C)    Deklarimi i Producentit

D)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për Distribucion
A)    Formulari

B)    Preventiv për distribucion

C)    Preventiv për distribucion brenda vendit

D)    Preventiv për distribucion jashtë vendit

E)    Deklarimi i Producentit

F)    Dokumentacioni i Dosjes

Formularë për Projekte të Ndryshme
A)    Formulari

B)    Deklarimi i Producentit

C)    Dokumentacioni i Dosjes

Shenim: Per te gjithe aplikantet bejme me dije se dokumentat e nevojshme per aplikim ndodhen bashkelidhur formularit te aplikimit.