QKK | Fakte dhe shifra

Qe nga krijimi ne vitin 1997 deri me sot (20 vjet) QKK ka financuar 296 filma nga te cilat 183 prej tyre jane financuar ne perjudhen 1997 – 2014.

Keta filma i perkasin kategorive te meposhteme:

28 filma te gjate
33 filma te shkurter
74 dokumentare,
48 filma te animuar

Mesatarisht gjate 17 viteve (1997 – 2014) jane financuar cdo vit rreth 11 filma:

2 filma te gjate
2 filma te shkurter
4 dokumentare
3 filma te animuar

Vetem gjate 3 viteve te fundit (2015-2017) jane financuar 113 filma ne total, nga te cilet:

51 filma te gjate,
29 filma te shkurter
18 filma dokumentare
15 filma te animuar

Mesatarisht gjate 3 viteve (2015-2017) jane financuar cdo vit rreth 37 filma, nga te cilet:

17 filma te gjate
9 filma te shkurter
6 filma dokumentare
5 filma te animuar

Pra vetem ne 3 vitet e fundit jane financuar rreth 1/3 e filmave ne total te financuar gjate 20 vjeteve te funksionimit te QKK-së.

Gjate 3 viteve 2015 – 2017 jane financuar me shume filma te gjate se sa ne perjudhen 1997 – 2014, (51 filma perkundrejt 35 filma).


QKK, Filmat e financuar per vitin 2015

Aplikuan për fonde 78 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 37 projekte:

12 Filma të gjatë, 10 Filma të shkurtër, 4 Dokumentarë, 3 Filma të Animuar, 4 Zhvillim projekti, 4 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë
3 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
3 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
2 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
4 Filma me metrazh të shkurtër
6 Filma me metrazh të shkurtër Indipendent
1 Dokumentar
3 Dokumentarë Indipendentë
3 Filma të animuar
4 Zhvillim projekti
4 Festivale Filmi

Mosha mesatare e fituesve 41 vjec
18 regjisore te financuar aplikojne per here te pere ne QKK
30% e regjisoreve fitues jane femra.


QKK, Filmat e financuar per vitin 2016

Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 43 projekte:

15 Filma të gjatë, 4 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 6 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë
4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
3 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
3 Filma me metrazh të shkurtër
1 Film me metrazh të shkurtër Indipendent
6 Dokumentarë
4 Filma të Animuar
6 Filma të Animuar Indipendentë
6 Festivale Filmi

Mesatarja e regjisoreve te financuar 40 vjec.


QKK, Filmat e financuar per vitin 2017

Aplikuan ne QKK 53 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 49 projekte:

24 Filma të gjatë, 15 Filma të shkurtër, 8 Filma dokumentarë, 2 Filma të animuar

4 Filma me metrazh të gjatë
7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
4 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)
7 Filma me metrazh të gjatë Indipendent
2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhim
7 Filma me metrazh të shkurtër
7 filma me metrazh të shkurtër Indipendent
1 Film me metrazh të shkurtër pasprodhime
7 Filma dokumentarë
1 Film dokumentar Indipendent
1 Film i animuar
1 Film i animuar Indipendent