Botime

Më poshtë gjeni katalogët e botuar nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë ndër vite. Klikoni mbi imazh për të parë katalogun!

Below you will find the publications of the Albanian National Center of Cinematography. Click on the image to view the catalogue.

cover-2017-720x1024
QKK ANCC Productions brochure 2015-2017

Untitled2_001-720x1024
QKK ANCC Productions brochure 2012-2015

festivali-749x1024
Katalog-festivali shqiptar i filmit 2012

Untitled4_001-768x593
QKK ANCC Productions brochure 2010-2011

2006-2010-768x542
QKK ANCC Productions brochure 2006-2010