INDIE FEATURES

Filma artistikë metrazhi i gjatë (Indipendent) të mbështetur nga Këshilli i Miratimit të Projekteve (KMP) gjatë 2015-2017

1 Hija e diellit 2015 A.A Studio
2 Ikonat e qytetit 2015 AlbArtist
3 Përrallë, Sex dhe celular 2015 Ska-Ndal
4 Hije 2016 Kinostudio Dardan
5 Moshatarë 2016 MMS Nositi
6 Mos – triptik 2016 Erafilm

Filma artistikë metrazhi i gjatë (Indipendent) qe nuk jane mbeshtetur nga QKK