Short Indipendent

Filma të kategorisë Indipendentë (të shkurtër) të mbështetur nga Këshilli i Miratimit të Projekteve (KMP) gjatë 2015-2017

1 Vrasësit e qenve 2015 Arkapia
2 A don qymyr, Zotni? 2015 Arkapia
3 Mëngë këmishe 2015 Erafilm
4 Buka 2015 90 Production
5 Biseda 2016 d’Art Film

Filma të kategorisë Indipendentë (të shkurtër) qe nuk jane financuar nga QKK

Breath by Artur Gorishti

Kurth by Artur Gorishti

Vëthi i Munguar by Bujar Alimani