STAFI

Kryetari 

Ilir Butka
ilir.butka@nationalfilmcenter.gov.al                                        


Drejtoria e Projekteve

Arben Lami – Drejtori i Drejtorisë së Projekteve
arben.lami@nationalfilmcenter.gov.al

Shqiponja Dauti – Specialiste Juriste
shqiponja.dauti@nationalfilmcenter.gov.al
Majlinda Tafa – Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
info@nationalfilmcenter.gov.al
Kozeta Kullakshi – Specialiste për Projektet
kozeta.kullakshi@nationalfilmcenter.gov.al
Artan Lipivani – Arshivist
artan.lipivani@nationalfilmcenter.gov.al


Sektori i Shërbimeve të Brendshme

Mimoza Bylyku – Përgjegjës sektori i Financës dhe Shërbimeve
mimoza.bylyku@nationalfilmcenter.gov.al
Marjela Zajmi – Specialiste, Inspektor për Projektet, Menaxher
marjela.zajmi@nationalfilmcenter.gov.al